30 đề luyện tập MTCT môn toán năm 2011-2012

Đây là một bộ gồm 30 đề thi máy tính cầm tay dành cho các bạn chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi máy tính cầm tay của tỉnh hay bồi dưỡng để chuẩn bị cho kỳ thi khu vực.
Link:
http://www.mediafire.com/?7b5s4wvnzq6zqjc