Đề thi HK1 môn Toán 8 có đáp án năm 2021-2022 – số 3

ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN TOÁN 8 NĂM HỌC 2021 – 2022 ĐỀ 1 Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất. Câu 1:  M,N là trung điểm các cạnh AB,AC của tam giác ABC. Khi MN = 8cm thì : A. AB = 16cm B.  AC = 16cm C.BC = 16cm D. […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin