Đề thi giữa HK1 môn Toán 11 năm 2021-2022 – Số 1

Các bạn học sinh ôn tập – Đề thi giữa HK1 môn Toán 11 năm 2021-2022 – Số 1 ================ Câu 1: Giải phương trình ({tan ^2}3x – 1 = 0). A. (x =  pm dfrac{pi }{4} + kpi ) B. (x =  pm dfrac{pi }{{12}} + kpi ) C. (x =  pm dfrac{pi }{8} […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin