ĐỀ THAM KHẢO THI GHK2 TOÁN LỚP 8 – ĐỀ 5

Đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 8 – Đề số 5 có lời giải chi tiết   Đề bài Câu 1 (4,0 điểm): Giải các phương trình sau: a) (2.left| {x – 1} right| = 3x – 5) b) (xleft( {x – 1} right) = 72) Câu 2 (2,0 điểm): Giải bài toán sau bằng cách […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin