ĐỀ THAM KHẢO THI GHK2 TOÁN LỚP 7 – ĐỀ 1

Đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 7 – Đề số 1 có lời giải chi tiết Đề bài I. TRẮC NGHIỆM Chọn đáp án trước câu trả lời đúng: Câu 1: Bậc của đa thức (A = {y^9} + 3{{rm{x}}^3}y + 2x{y^2} – 3{x^3}y – {y^9} + xy) là:      A.(9)            […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin