ĐỀ THAM KHẢO THI GHK2 TOÁN LỚP 3 – ĐỀ 2

Đề số 2 – Đề kiểm tra giữa học kì 2 – Toán lớp 3 (4)   Đề bài Phần 1. Trắc nghiệm  (3 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng Câu 1. Số gồm có: 9 nghìn, 1 chục và 6 đơn vị  được viết là: A. 9016                                   B. 9106 C. 9116                […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin