ĐỀ THAM KHẢO THI GHK2 TOÁN LỚP 4 – ĐỀ 1

Đề số 1 – Đề kiểm tra giữa học kì 2 – Toán lớp 4 (5)   Đề bài Phần 1. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1. Tổng của 291807 và 475869 là : A.757576                            […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: Booktoan.com