ĐỀ THAM KHẢO THI GHK2 TOÁN LỚP 3 – ĐỀ 1

Đề số 1 – Đề kiểm tra giữa học kì 2 – Toán lớp 3 (5)   Đề bài Phần 1. Trắc nghiệm  (3 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng Câu 1. Số gồm 6 nghìn và 5 đơn vị viết là: A. 605                                     B. 6050 C.  6005          […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: Booktoan.com