Đạo hàm của hàm số y=1+x−23 là

Câu hỏi: Đạo hàm của hàm số y=1+x−23 là A. y‘=−13x+3x.1+x23. Đáp án chính xác  B. y‘=−231+x−53.1x. C. y‘=−1x+x.1+x23. D. y‘=−231+x−53.  Trả lời: Ta có: y‘=−231+x−23−1.1+x‘=−231+x−53.12x              =−131+x−53.1x=−13x+3x.1+x23.  Chọn A. ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin