(Cụm Trường Nghệ An – 2022) Cắt hình nón (left( N right)) bởi mặt phẳng đi qua đỉnh (S) và tạo với trục của (left( N right)) một góc bằng (30^circ ), ta được thiết diện là tam giác (SAB) vuông và có diện tích bằng (4{a^2}).Chiều cao của hình nón bằng

Câu hỏi: (Cụm Trường Nghệ An – 2022) Cắt hình nón (left( N right)) bởi mặt phẳng đi qua đỉnh (S) và tạo với trục của (left( N right)) một góc bằng (30^circ ), ta được thiết diện là tam giác (SAB) vuông và có diện tích bằng (4{a^2}).Chiều cao của hình nón bằng A. […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin