Có bao nhiêu loại khối đa diện đều?

Câu hỏi: Có bao nhiêu loại khối đa diện đều? A. 5 Đáp án chính xác B. 2 C. 3 D. 4. Trả lời: Đáp án ACó năm khối đa diện đều: Tứ diện đều, hình lập phương, bát diện đều, thập nhị diện đều, nhị thập diện đều. ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới …
Hoc tap online
Author: admin