Chuyên đề thể tích khối đa diện – khối tròn xoay và 260 bài tập

Tuyển tập này bao gồm tóm tắt lý thuyết và các ví dụ có lời giải chi tiết. Ngoài ra còn có khoảng 260 bài tập về thể tích các khối đa diện, khối nón, khối trụ, khối cầu. Chi tiết gồm có:

  • Chuyên đề thể tích khối đa diện (lý thuyết, ví dụ và bài tập): Download
  • 112 bài toán thể tích khối đa diện, khối tròn xoay: Download
  • Các bài toán thể tích trong các kì thi tốt nghiệp THPT: Download

(Nguồn mathvn.com)