Tổng hợp Đề thi TN THPT Toán từ 1992-2009

Tôi xin tổng hợp đề thi tốt nghiệp THPT (cấp 3) môn Toán và đáp án trong vòng 18 năm (từ năm 1992 đến năm 2009).

Trong đó các đề thi (và đáp án) từ năm 2006-2009 đã được tách ra thành 1 phần riêng vì từ năm 2006, Bộ GD bắt đầu ra đề thi theo sách mới (phân ban, do đó đề thi có 2 phần: phần chung và phần riêng cho từng ban).

Đây là tài liệu hữu ích cho học sinh 12 trong các kì thi sắp đến.
Chi tiết download tại đây:

  • Đề thi tốt nghiệp THPT từ 2006-2009 và đáp án: DOWNLOAD.
  • Đề thi tốt nghiệp THPT từ 1992-2008:  Xem và download.

(mathvn.com)