Chuyên đề số phức-Nguyễn Thành Long

Số phức là phần quan trọng và rất hay gặp trong các kì thi. Chủ đề này được lập ra để trao đổi về các vấn đề về số phức phần luyện thi Đại

Học. Ta không bàn đến việc sử dụng số phức để giải các bài toán tập hợp, phương trình nghiệm nguyên…

Link:

Download File