Chuyên đề phương trình vô tỷ, bất phương trình vô tỷ (T12-2011)


Chuyên đề phương trình, bất phương trình vô tỷ luyện thi Đại học: đầy đủ các dạng toán, kĩ thuật, cách giải phương trình bất phương trình vô tỉ thường xuất hiện trong các đề thi gần đây. Biên soạn bởi thầy Nguyễn Đức Thắng, GV THPT Nguyễn Văn Linh, tỉnh Ninh Thuận. Một tài liệu hay dùng cho luyện thi Đại học năm 2012.

Tải về file WORD: tại đây.

Xem thêm:

Một số PP giải PT,BPT Vô tỉ

Các dạng toán về phương trình