Chuyên đề KSHS đủ dạng – Nguyễn Phú Khánh

Nguyễn Phú Khánh – Đà Lạt        Tài Liệu ôn thi Tú Tài Đại học theo cấu trúc BGD.

ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT

VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Tải về:

Tuyet chieu Ham so du dang.pdf

Comments are closed.