Cho tam giác ABC cân tại A có AM là đường trung tuyến khi đó

Câu hỏi: Cho tam giác ABC cân tại A có AM là đường trung tuyến khi đó A. AM vuông góc với BC B. AM là đường trung trực của BC C.  AM là đường phân giác của góc BAC D. Cả A, B, C đều đúng Đáp án chính xác Trả lời: ====== **** mời các bạn xem …
Hoc tap online
Author: admin