Cho hàm số y=fx  có đồ thị hàm số y=f’x  như hình vẽ. Hàm số y=f1−x+x22−x  nghịch biến trên khoảng

Câu hỏi: Cho hàm số y=fx  có đồ thị hàm số y=f‘x  như hình vẽ. Hàm số y=f1−x+x22−x  nghịch biến trên khoảng A. −1;32 B. −2;0 Đáp án chính xác C. −3;1 D. −3;1 Trả lời: Chọn đáp án B ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin