Cho hàm số (y = fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và có đồ thị như hình vẽ bên. Phương trình (fleft( {fleft( x right) – 1} right) = 0) có tất cả bao nhiêu nghiệm thực phân biệt?

Câu hỏi: Cho hàm số (y = fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và có đồ thị như hình vẽ bên. Phương trình (fleft( {fleft( x right) – 1} right) = 0) có tất cả bao nhiêu nghiệm thực phân biệt? A. (6). B. (5). C. (7). D. (4). LỜI GIẢI CHI TIẾT Ta […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin