Cho hàm số (fleft( x right))có bảng biến thiên như sau: Số nghiệm thuộc đoạn (left[ {0;2020pi } right]) của phương trình (fleft( {sin x} right) – 2 = 0) là

Câu hỏi: Cho hàm số (fleft( x right))có bảng biến thiên như sau: Số nghiệm thuộc đoạn (left[ {0;2020pi } right]) của phương trình (fleft( {sin x} right) – 2 = 0) là A. (1010). B. (2019). C. (2021). D. (2020). LỜI GIẢI CHI TIẾT Ta có ( – 1 le sin x le…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin