Cho hàm số có bảng biến thiên như sau: Số nghiệm đoạn (left[ { – 2pi;2pi } right])của phương trình (4fleft( {cos x} right) + 5 = 0)là

Câu hỏi: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau: Số nghiệm đoạn (left[ { – 2pi;2pi } right])của phương trình (4fleft( {cos x} right) + 5 = 0)là A. (4.) B. (6.) C. (3.) D. (8.) LỜI GIẢI CHI TIẾT Từ (4fleft( {cos x} right) + 5 = 0 Rightarrow fleft( {cos x} […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin