Cho hàm số (fleft( x right)) có bảng biến thiên như sau: Số nghiệm thuộc đoạn (left[ { – pi ,;,frac{{3pi }}{2}} right]) của phương trình (2fleft( {2cos x} right) – 9 = 0) là

Câu hỏi: Cho hàm số (fleft( x right)) có bảng biến thiên như sau: Số nghiệm thuộc đoạn (left[ { – pi ,;,frac{{3pi }}{2}} right]) của phương trình (2fleft( {2cos x} right) – 9 = 0) là A. (5). B. (2). C. (3). D. (6). LỜI GIẢI CHI TIẾT Đặt (t = 2cos x), (t…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin