Cho hai tiếp tuyến tại A và B của đường tròn (O) cắt nhau tại M biết AMB^=50o. Các khẳng định nào sau đây đúng?

Câu hỏi: Cho hai tiếp tuyến tại A và B của đường tròn (O) cắt nhau tại M biết AMB^=50o. Các khẳng định nào sau đây đúng? A. AMO^=25o và BMO^=65o B. AMO^=650 và BOM^=250 C. AMO^=250 và BOM^=650 Đáp án chính xác D. AMO^=650 và BMO^=250 Trả lời: Chọn đáp án C ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin