Chỉ ra 3 điểm thẳng hàng trong hình vẽ dưới đây

Câu hỏi: Chỉ ra 3 điểm thẳng hàng trong hình vẽ dưới đây A. A, B, C Đáp án chính xác B. B, D, M C. M, N, P D. N, P, D Trả lời: Đáp án đúng là: A Ta thấy, điểm B nằm giữa hai điểm A, C trên cùng một đường thằng …

Chỉ ra 3 điểm thẳng hàng trong hình vẽ dưới đây Read More »