Chọn khẳng định đúng về đồ thị hàm số y = ax + b (a khác 0)

Câu hỏi: Chọn khẳng định đúng về đồ thị hàm số y = ax + b (a khác 0) A. Là đường thẳng đi qua gốc tọa độ B. Là đường thẳng song song với trục hoành C. Là đường thẳng đi qua hai điểm A (0; b), B−ba;0 Đáp án chính xác D. Là …

Chọn khẳng định đúng về đồ thị hàm số y = ax + b (a khác 0) Read More »