Tính tích phân I=∫02×1+xdx?

Câu hỏi: Tính tích phân I=∫02×1+xdx? A. I=43 Đáp án chính xác B. I=38 C. I=32 D. I=83  Trả lời: ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** ===== Hoc tap online Author: admin