Thu gọn -127a33 với a ≠ 0 ta được

Câu hỏi: Thu gọn –127a33 với a ≠ 0 ta được A. 13a B. 14a C. –13a Đáp án chính xác D. –18a Trả lời: Ta có –127a33=–13a33=–13aĐáp án cần chọn là: C ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** ===== Hoc tap online Author: admin