Ôn tập hình học Học Kỳ I – Khối 12

logoTuần này, sau là ôn tập học kỳ I cho khối 12, tôi tổng hợp các chuyên đề hình học.

các bạn vào link sau để tải về:

http://ebooktoan.com/forum/the-tich-da-dien-tron-xoay-trong-de-thi-dh–160

http://ebooktoan.com/forum/112-bai-toan-the-tich-khoi-da-dien-khoi-tron-xoay–159

http://ebooktoan.com/forum/cac-bai-toan-the-tich-trong-ki-thi-tnthpt–158

http://ebooktoan.com/forum/chuyen-de-the-tich-on-tap-hki-k12–157

http://ebooktoan.com/forum/khoi-da-dien–145