giải tin học 10 kết nối tri thức

Auto Added by WPeMatico

Giải tin học 10 bài 31 trang 152 SGK kết nối tri thức

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn Luyện tập Trả lời câu hỏi Luyện tập trang 152 SGK Tin học 10 1. Viết chương trình yêu cầu nhập số thực dương a. Chương trình cần kiểm tra dữ liệu nhập như sau: Nếu số đã nhập nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì thông …

Giải tin học 10 bài 31 trang 152 SGK kết nối tri thức Read More »

Giải tin học 10 bài 32 trang 155 SGK kết nối tri thức

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn Luyện tập Trả lời câu hỏi Luyện tập trang 155 SGK Tin học 10 Viết chương trình nhập số n, sau đó nhập danh sách tên học sinh với họ, đệm, tên. Sắp xếp tên học sinh trong lớp theo bảng chữ cái. Đưa kết quả …

Giải tin học 10 bài 32 trang 155 SGK kết nối tri thức Read More »