GBT Chuong 2 Toan 7 – KN

Auto Added by WPeMatico

Giải bài tập Bài tập cuối chương II (C2 Toán 7 Kết nối)

Giải bài tập Bài tập cuối chương II (C2 Toán 7 Kết nối) —————- Giải bài 2.27 trang 39 SGK Toán 7 KNTT tập 1 Sử dụng máy tính cầm tay làm tròn các số sau đến chữ số thập phân thứ nhất: (a = sqrt 2 ;b = sqrt 5 ) Tính tổng hai …

Giải bài tập Bài tập cuối chương II (C2 Toán 7 Kết nối) Read More »

Giải bài tập Luyện tập chung trang 37 (C2 Toán 7 Kết nối)

Giải bài tập Luyện tập chung trang 37 (C2 Toán 7 Kết nối) Giải bài 2.19 trang 38 SGK Toán 7 KNTT tập 1 Cho bốn phân số: (frac{{17}}{{80}};frac{{611}}{{125}};frac{{133}}{{91}}) và (frac{9}{8}.)  a) Phân số nào trong những phân số trên không viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn? b) Cho biết (sqrt 2  = 1,414213562…,) hãy so sánh …

Giải bài tập Luyện tập chung trang 37 (C2 Toán 7 Kết nối) Read More »