Chọn kết luận đúng?

Câu hỏi: Chọn kết luận đúng? A. Ank=n!(n−k)! Đáp án chính xác B.  Cn0=0 C.    Cnk=n!k!(n+k)! D.  An1=1 Trả lời: Đáp án A Ta có: Ank=n!(n−k)!  là kết luận đúng. ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** ===== Hoc tap online Author: admin