De thi hk2 toan 5

Auto Added by WPeMatico

ĐỀ THAM KHẢO THI HK2 môn TOÁN LỚP 5 (2022) – ĐỀ 15

ĐỀ THAM KHẢO THI HK2 môn TOÁN LỚP 5 (2022) – ĐỀ 15 PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời (kết quả) đúng nhất hoặc hoàn thành các bài tập sau theo yêu cầu. Câu 1. (0,25 điểm) Số thập phân gồm 5 đơn vị; 7 phần trăm; …

ĐỀ THAM KHẢO THI HK2 môn TOÁN LỚP 5 (2022) – ĐỀ 15 Read More »

ĐỀ THAM KHẢO THI HK2 môn TOÁN LỚP 5 (2022) – ĐỀ 14

ĐỀ THI HỌC KÌ 2MÔN TOÁN 5NĂM HỌC 2021 – 2022Thời gian: 45 phút ĐỀ SỐ 1 I. Phần trắc nghiệm (5 điểm):Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1 (0,5 điểm): Tỉ số phần trăm giữa hai số 15 và 40 là: A. 42,15%              B. …

ĐỀ THAM KHẢO THI HK2 môn TOÁN LỚP 5 (2022) – ĐỀ 14 Read More »

35 ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN LỚP 5 LÊN LỚP 10 – HÈ 2022

35 ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN LỚP 5 LÊN LỚP 10 – HÈ 2022 ========== FILE DOCX booktoan.com chia sẻ đến các em đề ÔN TẬP HÈ LỚP 5 LÊN LỚP 6 MÔN Toán năm 2022. Đề có đáp án chi tiết giúp các em đối chiếu, tham khảo để đánh giá năng lực bản …

35 ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN LỚP 5 LÊN LỚP 10 – HÈ 2022 Read More »

ĐỀ THAM KHẢO THI HK2 môn TOÁN LỚP 5 (2022) – ĐỀ 11 (file word)

ĐỀ THAM KHẢO THI HK2 môn TOÁN LỚP 5 (2022) – ĐỀ 11 – file word – có đáp án chi tiết ========== booktoan.com chia sẻ đến các em đề HK2 Toán 5 năm 2022. Đề có đáp án chi tiết giúp các em đối chiếu, tham khảo để đánh giá năng lực bản thân. …

ĐỀ THAM KHẢO THI HK2 môn TOÁN LỚP 5 (2022) – ĐỀ 11 (file word) Read More »

ĐỀ THAM KHẢO THI HK2 môn TOÁN LỚP 5 (2022) – ĐỀ 8,9,10 (file word)

ĐỀ THAM KHẢO THI HK2 môn TOÁN LỚP 5 (2022) – ĐỀ 8,9,10 – file word – có đáp án chi tiết ========== booktoan.com chia sẻ đến các em đề HK2 Toán 5 năm 2022. Đề có đáp án chi tiết giúp các em đối chiếu, tham khảo để đánh giá năng lực bản thân. …

ĐỀ THAM KHẢO THI HK2 môn TOÁN LỚP 5 (2022) – ĐỀ 8,9,10 (file word) Read More »

ĐỀ THAM KHẢO THI HK2 môn TOÁN LỚP 5 (2022) – ĐỀ 7 (file word)

ĐỀ THAM KHẢO THI HK2 môn TOÁN LỚP 5 (2022) – ĐỀ 7 – file word – có đáp án chi tiết ========== booktoan.com chia sẻ đến các em đề HK2 Toán 5 năm 2022. Đề có đáp án chi tiết giúp các em đối chiếu, tham khảo để đánh giá năng lực bản thân. …

ĐỀ THAM KHẢO THI HK2 môn TOÁN LỚP 5 (2022) – ĐỀ 7 (file word) Read More »

ĐỀ THAM KHẢO THI HK2 môn TOÁN LỚP 5 (2022) – ĐỀ 6 (file word)

ĐỀ THAM KHẢO THI HK2 môn TOÁN LỚP 5 (2022) – ĐỀ 6 – file word – có đáp án chi tiết ========== booktoan.com chia sẻ đến các em đề HK2 Toán 5 năm 2022. Đề có đáp án chi tiết giúp các em đối chiếu, tham khảo để đánh giá năng lực bản thân. …

ĐỀ THAM KHẢO THI HK2 môn TOÁN LỚP 5 (2022) – ĐỀ 6 (file word) Read More »

ĐỀ THAM KHẢO THI HK2 môn TOÁN LỚP 5 (2022) – ĐỀ 5 (file word)

ĐỀ THAM KHẢO THI HK2 môn TOÁN LỚP 5 (2022) – ĐỀ 5 – file word – có đáp án chi tiết ========== booktoan.com chia sẻ đến các em đề HK2 Toán 5 năm 2022. Đề có đáp án chi tiết giúp các em đối chiếu, tham khảo để đánh giá năng lực bản thân. …

ĐỀ THAM KHẢO THI HK2 môn TOÁN LỚP 5 (2022) – ĐỀ 5 (file word) Read More »

ĐỀ THAM KHẢO THI HK2 môn TOÁN LỚP 5 (2022) – ĐỀ 3 (file word)

ĐỀ THAM KHẢO THI HK2 môn TOÁN LỚP 5 (2022) – ĐỀ 3 – file word – có đáp án chi tiết ========== booktoan.com chia sẻ đến các em đề HK2 Toán 5 năm 2022. Đề có đáp án chi tiết giúp các em đối chiếu, tham khảo để đánh giá năng lực bản thân. …

ĐỀ THAM KHẢO THI HK2 môn TOÁN LỚP 5 (2022) – ĐỀ 3 (file word) Read More »

ĐỀ THAM KHẢO THI HK2 môn TOÁN LỚP 5 (2022) – ĐỀ 2 (file word)

ĐỀ THAM KHẢO THI HK2 môn TOÁN LỚP 5 (2022) – ĐỀ 2 – file word – có đáp án chi tiết ========== booktoan.com chia sẻ đến các em đề HK2 Toán 5 năm 2022. Đề có đáp án chi tiết giúp các em đối chiếu, tham khảo để đánh giá năng lực bản thân. …

ĐỀ THAM KHẢO THI HK2 môn TOÁN LỚP 5 (2022) – ĐỀ 2 (file word) Read More »