ĐỀ THAM KHẢO THI HK2 môn TOÁN LỚP 5 (2022) – ĐỀ 14

ĐỀ THI HỌC KÌ 2MÔN TOÁN 5NĂM HỌC 2021 – 2022Thời gian: 45 phút ĐỀ SỐ 1 I. Phần trắc nghiệm (5 điểm):Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1 (0,5 điểm): Tỉ số phần trăm giữa hai số 15 và 40 là: A. 42,15%              B. […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin