Đề thi Giữa HKI môn Toán

Auto Added by WPeMatico

Đề thi giữa HK1 môn Toán 12 năm 2022-2023 Trường THPT Nguyễn Du

Câu hỏi trắc nghiệm (40 câu):   Câu 1: Cho hàm số  y = f(x) có bảng biến thiên như sau: Tập tất cả các giá trị của tham số m để phương trình f(x) + m= 0 có ba nghiệm phân biệt là: A. (-2; 1) B. [-1 ; 2) C. (-1 ; 2) D. (- 2 ;1] …

Đề thi giữa HK1 môn Toán 12 năm 2022-2023 Trường THPT Nguyễn Du Read More »

Đề thi Giữa Học Kỳ 1 môn Toán 12 – 2022 – Đề 6 – file word

Đề thi Giữa Học Kỳ 1 môn Toán 12 – 2022 – Đề 6 – file word ================= booktoan.com chia sẻ đến các em Bộ đề thi giữa HK1 môn Toán năm 2022. Đề có đáp án chi tiết giúp các em đối chiếu, tham khảo để đánh giá năng lực bản thân. Chúc các …

Đề thi Giữa Học Kỳ 1 môn Toán 12 – 2022 – Đề 6 – file word Read More »

Đề thi Giữa Học Kỳ 1 môn Toán 11 – 2022 – Đề 3 – file word

Đề thi Giữa Học Kỳ 1 môn Toán 11 – 2022 – Đề 3 – file word ================= booktoan.com chia sẻ đến các em Bộ đề thi giữa HK1 môn Toán năm 2022. Đề có đáp án chi tiết giúp các em đối chiếu, tham khảo để đánh giá năng lực bản thân. Chúc các …

Đề thi Giữa Học Kỳ 1 môn Toán 11 – 2022 – Đề 3 – file word Read More »

Đề thi Giữa Học Kỳ 1 môn Toán 10 – 2022 – Đề 1 – file word

Đề thi Giữa Học Kỳ 1 môn Toán 10 – 2022 – Đề 1 – file word ================= booktoan.com chia sẻ đến các em Bộ đề thi giữa HK1 môn Toán năm 2022. Đề có đáp án chi tiết giúp các em đối chiếu, tham khảo để đánh giá năng lực bản thân. Chúc các …

Đề thi Giữa Học Kỳ 1 môn Toán 10 – 2022 – Đề 1 – file word Read More »

Đề thi giữa HK1 môn Toán 12 năm 2022-2023 Trường THPT Trần Hưng Đạo

Câu hỏi trắc nghiệm (40 câu):   Câu 1:———– Hàm số y = –x4 + 8×3 – 6 có bao nhiêu cực trị ———– A. 3 B. Không có cực trị C. 2 D. 1 Câu 2:———– Trong các hàm số sau, hàm số nào có cực đại, cực tiểu và xCT < xCĐ. ———– A. y = x3 + 2×2 + 8x + 2 …

Đề thi giữa HK1 môn Toán 12 năm 2022-2023 Trường THPT Trần Hưng Đạo Read More »

Đề thi Giữa Học Kỳ 1 môn Toán 12 – 2022 – Đề 2 – file word

Đề thi Giữa Học Kỳ 1 môn Toán 12 – 2022 – Đề 2 – file word ================= booktoan.com chia sẻ đến các em Bộ đề thi giữa HK1 môn Toán năm 2022. Đề có đáp án chi tiết giúp các em đối chiếu, tham khảo để đánh giá năng lực bản thân. Chúc các …

Đề thi Giữa Học Kỳ 1 môn Toán 12 – 2022 – Đề 2 – file word Read More »

Đề thi Giữa Học Kỳ 1 môn Toán 12 – 2022 – Đề 1 – file word

Đề thi Giữa Học Kỳ 1 môn Toán 12 – 2022 – Đề 1 – file word ================= booktoan.com chia sẻ đến các em Bộ đề thi giữa HK1 môn Toán năm 2022. Đề có đáp án chi tiết giúp các em đối chiếu, tham khảo để đánh giá năng lực bản thân. Chúc các …

Đề thi Giữa Học Kỳ 1 môn Toán 12 – 2022 – Đề 1 – file word Read More »

Bộ đề 2 – thi giữa HK1 môn Toán 9 có đáp án năm 2021-2022

ĐỀ ÔN THI GIỮA HK1 MÔN: TOÁN NĂM HỌC : 2021 – 2022 Đề 1 Phần I. Trắc nghiệm  Câu 1: Căn bậc hai của 9 là: A.  81 B. (pm)81 C . 3 D . (pm)3 Câu 2:  Phương trình (sqrt {x – 2} = 3) có nghiệm là: A.  9 B.  (pm)9 C. (pm)4 D.  11 Câu 3: Điều kiện xác định của (sqrt …

Bộ đề 2 – thi giữa HK1 môn Toán 9 có đáp án năm 2021-2022 Read More »

Bộ đề 3 – thi giữa HK1 môn Toán 9 có đáp án năm 2021-2022

ĐỀ ÔN THI GIỮA HK1 MÔN: TOÁN NĂM HỌC : 2021 – 2022 Đề 1 Phần I.Trắc nghiệm  Câu 1.Căn bậc hai số học của 9 là A. -3. B. 3. C. 81. D. -81. Câu 2.Biểu thức (sqrt {1 – 2x} ) xác định khi: A. (x > frac{1}{2}) B. (x ge frac{1}{2}) C. (x < frac{1}{2}) D. (x le… [ …

Bộ đề 3 – thi giữa HK1 môn Toán 9 có đáp án năm 2021-2022 Read More »

Bộ đề 2 – thi giữa HK1 môn Toán 7 có đáp án năm 2021-2022

ĐỀ ÔN THI GIỮA HK1 MÔN: TOÁN NĂM HỌC : 2021 – 2022 Đề 1 I. Trắc nghiệm Câu 1:  Số (frac{7}{{20}}) là kết quả của phép tính: A. (frac{9}{{20}} – frac{1}{5}) B. (frac{7}{{20}} – frac{1}{5}) C. (frac{1}{4} – frac{1}{5}) D. (frac{{11}}{{20}} –… [ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ] Hoc tap online Author: admin