Cho 4 điểm bất kì A, B, C, D. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

Câu hỏi: Cho 4 điểm bất kì A, B, C, D. Khẳng định nào sau đây là đúng ? A. OA→=CA→+CO→ B. BC→−AC→+AB→=0→ Đáp án chính xác C. BA→=OB→−OA→ D. OA→=OB→−BA→ Trả lời: Hướng dẫn giải: Đáp án đúng là: B. Ta có: BC→−AC→+AB→=BC→+CA→+AB→ =BC→+CA→+AB→ =BA→+AB→=BB→=0→. ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** ===== Hoc …

Cho 4 điểm bất kì A, B, C, D. Khẳng định nào sau đây là đúng ? Read More »