Đặt tính rồi tínhb.  88,02 : 5,4

Câu hỏi: Đặt tính rồi tínhb.  88,02 : 5,4 Trả lời: b.   16,3 ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** ===== Hoc tap online Author: admin