Chương II: Mặt nón – Mặt trụ – Mặt cầu

Khái niệm về mặt tròn xoay – SGK

BÀI 1. Khái niệm về mặt tròn xoay I. Sự tạo thành mặt tròn xoay Xung quanh chúng ta có nhiều vật thể mà mặt ngoài của nó có hình dạng là những mặt tròn xoay như bình hoa, nón lá, cái bát (chén) ăn cơm, cái cốc (li) uống nước, một số chi tiết …

Khái niệm về mặt tròn xoay – SGK Read More »