[Cánh diều] Hoạt động trải nghiệm – HN 10

Auto Added by WPeMatico

Giải trải nghiệm hướng nghiệp lớp 10 hoạt động 7 trang 48 Cánh Diều

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn Câu 1 Lập kế hoạch tuyên truyền trong cộng đồng về văn hóa ứng xử nơi công cộng. Gợi ý: Kế hoạch tuyên truyền văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông Mục tiêu tuyên truyền Nâng cao […] Hoc tap online Author: admin

Giải trải nghiệm hướng nghiệp lớp 10 hoạt động 8 trang 49 Cánh Diều

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn Câu 1 Lựa chọn, tham gia hoạt động cộng đồng ở địa phương và thể hiện trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao khi tham gia hoạt động đó. Gợi ý: – Xác định một hoạt động cộng đồng phù hợp với bản thân; …

Giải trải nghiệm hướng nghiệp lớp 10 hoạt động 8 trang 49 Cánh Diều Read More »

Giải trải nghiệm hướng nghiệp lớp 10 hoạt động 4 trang 30 Cánh Diều

Câu 1 Lựa chọn một những vấn đề sau và vận dụng các bước hình thành tư duy phản biện để phân tích, đánh giá, nêu chính kiến của em về vấn đề. + Khi đất nước còn chưa phát triển, chúng ta có thể phải ưu tiên lợi ích kinh tế hơn vấn đề …

Giải trải nghiệm hướng nghiệp lớp 10 hoạt động 4 trang 30 Cánh Diều Read More »