Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau Số điểm cực tiểu của hàm số gx=2f3x+4f2x+1  là

Câu hỏi: Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau Số điểm cực tiểu của hàm số gx=2f3x+4f2x+1  là A. 5 Đáp án chính xác B. 3 C. 4 D. 9 Trả lời: Đáp án A Ta có g‘x=6f‘xf2x+8f‘xfx=2f‘xfx3fx+4  Suy ra g‘x=0⇔f‘x=0fx=0fx=−43 . Từ bảng biến thiên của hàm số y=f(x) ta có + f‘x=0⇔x=−1x=1x=0  + …

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau

Số điểm cực tiểu của hàm số gx=2f3x+4f2x+1  là Read More »