Rút gọn biểu thức: A=1x+x−2xx−1+1x−x

Câu hỏi: Rút gọn biểu thức: A=1x+x−2xx−1+1x−x Trả lời: A=1x+x−2xx−1+1x−x=1x(x+1)−2x(x−1)(x+1)+1x(x−1)=(x−1)−2xx+(x+1)x(x−1)(x+1)=−2x+2xx(x−1)(x+1)=−2x(x−1)x(x−1)(x+1)=−2x+1 ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** ===== Hoc tap online Author: admin