Tìm nghiệm của phương trình 2+i-z3-i2=2z+110+5i

Câu hỏi: Tìm nghiệm của phương trình 2+i–z3–i2=2z+110+5i A. z = 2i B. z = 1 + i C. z = i Đáp án chính xác D. z = 2 + i Trả lời: Chọn đáp án C. ⇔ (2 + i – z)(10 + 5i) = (2z + 1) (3 – i)2 ⇔( 2 …

Tìm nghiệm của phương trình 2+i-z3-i2=2z+110+5i Read More »