Bất đẳng thức Cauchy trong các đề thi Đại học

Tập tài liệu 67 trang của thầy Nguyễn Phú Khánh – Đà Lạt, gồm một số vấn đề cơ bản trong bất đẳng thức và ứng dụng của bất đẳng thức Cauchy để giải các bài bđt trong các đề thi Đại học những năm gần đây.

Tải về