Tổng hợp bất đẳng thức 1

Đây là bài viết tổng hợp các phần về bất đẳng thức. sưu tầm từ nhiều nguồn, các bạn xem phần nào cần thiết thì tải về xem

nguồn dẫn ở trong bài file, trích…. download từ trang vnmath.com. thank.

Bất đẳng thức là vấn đề được nhiều người quan tâm. Bộ tài liệu sau một phần nào nói lên điều đó.

 • Tài liệu bồi dưỡng giáo viên THPT chuyên. Bất đẳng thức và các vấn đề liên quan. Trần Nam Dung, Nguyễn Văn Mậu, et al
  Download.
 • Bất đẳng thức suy luận và khám phá – Phạm Văn Thuận Lê Vĩ
  Download.
 • 500 Bất đẳng thức của Cao Minh Quang.
  Download.
 • Sáng tạo Bất đẳng thức của Phạm Kim Hùng
  Download
 • Bài giảng bất đẳng thức của Nguyễn Văn Mậu được soạn bằng Powerpoint rất chuyên nghiệp. Download.
 • Tổng hợp phương pháp chứng minh Bất đẳng thức hay trên mạng. (S.O.S, trộn biến, ABC v.v.) của nhiều bạn trẻ Việt Nam.
  Download.
 • Recent Advances in Geometric Inequalities (Tài liệu số 1 về Bất đẳng thức Hình học hiện nay) của Dragoslav S. Mitrinovic , J. Pecaric, V. Volenec.
  Cuốn Phương trình bậc ba và các hệ thức lượng trong tam giác của Tạ Duy Phượng rất giống với các chương đầu của sách này.
 • Topics In Inequalities (các chuyên đề về Bất đẳng thức) của Hojoo Lee.
  Download.
 • Analytic Inequalities (Bất đẳng thức giải tích) – D. S. Mitrinovic, P.M.Vasic
  Download.
 • A Dictionary of Inequalities (từ điển về Bất đẳng thức) của Peter Bullen, P. S. Bullen.
  Download.
 • Old and New Inequalities (Các bất đẳng thức hay với nhiều cách giải) của Titu Andreescu.
  Download.
 • The Cauchy-Schwartz master class (Một tài liệu cực hay về nghệ thuật sáng tạo BDT) của Michael Steele.
  Download
 • Bộ sưu tập Bất đẳng thức của Võ Quốc Bá Cẩn. Download.
 • Classical and New Inequalities in Analysis của Dragoslav S. Mitrinovic, J. Pecaric, AM Fink. Download.


 • Bất đẳng thức giữa các đại lượng trung bình của Phạm Văn Thuận. Download
 • 12 cách giải cho câu BDT trong đề thi đại học. Download.
 • Bất đẳng thức từ các cuộc thi trên thế giới 2009. Download
 • Bất đẳng thức Nesbitt nhiều cách giải của Cao Minh Quang. Download.
 • Bất đẳng thức Nesbit và ứng dụng của Nguyễn Anh Tuyến. Download.

(nguồn vnmath.com)