Bài 39. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên SGK Địa lí 10 Chân trời sáng tạo

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn ? mục I Trả lời câu hỏi mục I trang 143 SGK Địa lí 10 Dựa vào thông tin trong bài, em hãy: – Trình bày khái niệm, đặc điểm môi trường. – Phân tích vai trò của môi trường, lấy ví dụ minh họa. Phương […]
Hoc tap online
Author: admin