a) Các số 20 630 ; 60 302 ; 30 026 ; 36 200 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: …………………………………………………….b) Các số 47 563 ; 36 574 ; 35 647 ; 65 347 viết theo thứ tự từ lớn đến bé là: ……………………………………………………..

Sắp xếp Mới nhấtXem nhiều nhất ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin