26 video clip dạy tính nhanh

Muốn nâng cao khả năng tính nhanh các bạn nên xem qua 26 clip sau. Đảm bảo sau khi xem xong khối nguời sẽ thán phục vì tài tính toán của bạn.
http://www.youtube.com/watch?v=2Aeb7Jr2evY

Code:
1. Từ 1 – 5: http://www.mediafire.com/?px7pbbo239np42q
2. Từ 6 – 11: http://www.mediafire.com/?jn2p6c9xnqbuhrj
3. Tử 12 – 17:http://www.mediafire.com/?ymjzi9hlwcmi6ma
4. Từ 18 – 21: http://www.mediafire.com/?p3gpsf1ymnrz1xz
5. Từ 22 – 23: http://www.mediafire.com/?q6incp0f9a02q7o
6. Từ 24 – 26: http://www.mediafire.com/?1sff2bs3mj623bn

Comments are closed.