Thiết kế bài giảng Hình học 10 nâng cao

Tác giả: Trần Vinh
Nhà xuất bản Hà Nội 2008.
Một tài liệu giúp quý thầy cô soạn giáo án khi dạy học, các bạn sinh viên soạn giáo án khi thực tập sư phạm.

Tải về