In the World of Mathematics Problems 340 – 357 Volume 15(2009)

Đây là một tài liệu gồm các bài toán thi olympic toán trên thế giới. Tài liệu gồm đầy đủ các dạng toán như số học, toán rời rạc, hình học, đại số, giải tích, bất đẳng thức, phương trình hàm. Tài liệu phù hợp cho các học sinh chuyên toán đang ôn thi học sinh giỏi tỉnh, học sinh giỏi quốc gia.

[Hình: In-the-World-of-Mathematics-Problems-340...00x215.jpg]

LINK DOWNLOAD BOOK