Với sáu que diêm hãy xếp bốn tam giác đều mà mỗi cạnh của một tam giác có độ dài là một que diêm.

Câu hỏi: Với sáu que diêm hãy xếp bốn tam giác đều mà mỗi cạnh của một tam giác có độ dài là một que diêm. Trả lời: Xếp theo kiểu hình chóp đều, có đáy là hình tam giác đều, 3 que diêm còn lại dựng lên như kiểu kim tự tháp ai cập …
Hoc tap online
Author: admin