Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Câu hỏi: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 8m 5dm =……………………………m                                  Đáp án chính xác 0,08 tấn   = …………………………………….kg 16m2 9dm2 =………………………m2                             2dm3 9cm3  = ………………………………cm3                            Trả lời: 3) a) 8m5dm=8,5 m                         c) 16m29dm2=16,09 m2 b) 0,08 tấn = 80 kg   d) 2dm39cm3=2009 cm3                  ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin